Nguyễn Đức Hoàng
Nguyễn Đức Hoàng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 104 lượt xem

Bạn chỉ mình cách vẽ thang chia các chiếu nghỉ thêm bậc mình vẽ nó toán

Bạn chỉ mình cách vẽ thang chia các chiếu nghỉ thêm bậc mình vẽ nó toán báo lỗi
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 104 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Đức Hoàng 17:08 - Aug 31, 2021

Chia chiếu nghỉ thành 3 bậc, bình thường vẽ 1 bậc thì không lỗi, vẽ 3 bậc thì báo lỗi

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông