Đỗ Huy Kính
Đỗ Huy Kính
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 113 lượt xem

xem giúp em ví dụ sau đây ạ Em tìm cách sửa lỗi thời gian ở cột Date of

Nhờ Thầy xem giúp em ví dụ sau đây ạ. Em tìm cách sửa lỗi thời gian ở cột Date of receipt và áp dụng 2 công thức để kiểm tra (Cột Number và Month). Sau đó em dùng hàm value để trả về giá trị ngày (Cột Value) và dán giá trị lại vào cột Date of receipt. Tuy nhiên, Hàm Month không ra giá trị tháng và rất nhiều ô chứa hàm Number vẫn ra False. Thầy chỉ giúp problem ở đây là gì ạ. Cảm ơn Thầy.Date of
receipt
Number Month Value
29/10/2020 FALSE 10/01/1900 29/10/2020
21/10/2020 FALSE 10/01/1900 21/10/2020
27/10/2020 FALSE 10/01/1900 27/10/2020
13/10/2020 FALSE 10/01/1900 13/10/2020
13/10/2020 FALSE 10/01/1900 13/10/2020
21/10/2020 FALSE 10/01/1900 21/10/2020
23/10/2020 FALSE 10/01/1900 23/10/2020
29/10/2020 FALSE 10/01/1900 29/10/2020
30/10/2020 FALSE 10/01/1900 30/10/2020
30/10/2020 FALSE 10/01/1900 30/10/2020
21/10/2020 FALSE 10/01/1900 21/10/2020
21/10/2020 FALSE 10/01/1900 21/10/2020
16/10/2020 FALSE 10/01/1900 16/10/2020
26/10/2020 FALSE 10/01/1900 26/10/2020
19/10/2020 FALSE 10/01/1900 19/10/2020
21/10/2020 FALSE 10/01/1900 21/10/2020
21/10/2020 FALSE 10/01/1900 21/10/2020Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 113 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Huy Kính 09:09 - Sep 04, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho không?

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Huy Kính 18:09 - Sep 06, 2021

Dạ em cảm ơn Thầy. Do tính bảo mật nên em không share file được. Nhưng khi copy một mình colum về ngày tháng đó qua một file khác thì lại OK. Chắc do file gốc data nhiều nên bị lỗi gì rồi ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Huy Kính 11:09 - Sep 07, 2021

Chào bạn có thể cắt data thoải mái nhé, miễn sao bạn diễn đạt được ý để gitiho trợ giúp

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội