Huong Tran
Huong Tran
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 342 lượt xem

sao phải dùng hàm offset va counta ah sao ko chọn nguồn kéo dài dòng ra để tru

sao phải dùng hàm offset va counta ah, sao ko chọn nguồn kéo dài dòng ra để tru trường hợp nhập thêm du liệu?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 342 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huong Tran 23:09 - Sep 04, 2021

Chào bạn nếu không biết được số dòng và để nhiều dòng quá dẫn đến file nó bị nặng bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội