Trương Hoàng Vũ
Trương Hoàng Vũ
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 190 lượt xem

XIN THẦY CHO THÊM VỀ PHÂN TÍCH TECHNICAL TÀI CHÍNHemail truonghoangvu1189@gmailcomCảm

XIN THẦY CHO THÊM VỀ PHÂN TÍCH TECHNICAL TÀI CHÍNH

email: truonghoangvu1189@gmail.com

Cảm ơn!Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 190 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Hoàng Vũ 17:09 - Sep 07, 2021

Mình xin lỗi vì sót thông tin của bạn, bên mình sẽ gửi ngay nhé

Vỗ tay vỗ tay
Trương Hoàng Vũ 17:09 - Sep 07, 2021
Mình đã gửi, bạn check email nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội