Hoàng Lan Phương
Hoàng Lan Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 77 lượt xem

Làm thế nào để sau khi tạo thông tin động trong interaction save trở lại powerpoint

Làm thế nào để sau khi tạo thông tin động trong interaction save trở lại powerpoint chính có thể trình chiếu được cùng các slide khác? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 77 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Lan Phương 09:09 - Sep 04, 2021

Interaction là 1 tính năng của iSpring và chỉ xem được ở chế độ Preview của iSpring hoặc lúc bạn Export ra, không xem khi F5 (chạy Slideshow) được nha bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội