Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 230 lượt xem

Trong hàm SUMIFS COUNTIFS đối với các điều kiện trong khoảng từ ngày đến

Thầy ơi. Trong hàm SUMIFS, COUNTIFS, đối với các điều kiện trong khoảng từ ngày đến ngày, hay trong khoảng từ số này đến số kia không thể sử dụng hàm AND sao ạ.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 230 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Yến Nhi 09:09 - Sep 06, 2021

Chào bạn bạn sử dụng như sau nhé

=Sumifs(vùngtinh, vùng dk1, dk2, vùng dk2, dk2, vùng dkn, dkn)

=Countifs(vùng dk1, dk2, vùng dk2, dk2,vùng dkn, dkn)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông