Huyen
Huyen
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 115 lượt xem

gõ vào đâu để tìm thấy các nguồn như trên video ạ? em đã làm đủ mọi

gõ vào đâu để tìm thấy các nguồn. như trên video ạ? em đã làm đủ mọi cách mà ko ra.
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 115 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huyen 09:09 - Sep 06, 2021

Chào bạn bạn vào đường dẫn như sau nhé

https://studio.youtube.com/channel/UC...


Vỗ tay vỗ tay
Huyen 19:12 - Dec 25, 2021

Thầy ơi!Sao em mở hoài mà trang hiện lên như thế này ạ.

NGÀY TẢI LÊN

Một giờ qua

Hôm nay

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer; text-decoration: none; color: var(--yt-endpoint-color,var(--yt-spec-text-primary));">

Tuần này

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer; text-decoration: none; color: var(--yt-endpoint-color,var(--yt-spec-text-primary));">

Tháng này

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer; text-decoration: none; color: var(--yt-endpoint-color,var(--yt-spec-text-primary));">

Năm nay

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

LOẠI

Video

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Kênh

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Danh sách phát

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Phim

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

THỜI LƯỢNG

Dưới 4 phút

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

4 — 20 phút

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer; text-decoration: var(--yt-endpoint-text-decoration,none);">

Trên 20 phút

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

VIDEO NỔI BẬT

Trực tiếp

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

4K

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

HD

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Phụ đề

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Giấy phép Creative Commons

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

360°

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

VR180

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

3D

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

HDR

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Vị trí

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Đã mua

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

SẮP XẾP THEO

Mức độ liên quan

Ngày tải lên

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Lượt xem

https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;"> https://www.youtube.com/results?searc..." style="display: inline-block; cursor: pointer;">

Xếp hạng
Vỗ tay vỗ tay
Huyen 19:12 - Dec 25, 2021
và Studio sáng tạo cho Instagram
Quản lý mọi thứ xảy ra trên Instagram bằng Studio sáng tạo.
Quản lý bài viết
Truy cập tất cả các loại nội dung và bài viết từ thư viện nội dung của bạn
Xem mỗi bài viết có hiệu quả ra sao
Dùng bộ lọc để luôn sắp xếp gọn gàng
Khám phá thông tin chi tiết
Tìm hiểu thêm về những người đang theo dõi bạn
Xem có bao nhiêu người đang tương tác với bài viết của bạn
Khám phá cách mọi người tìm nội dung của bạn
Xem tin nhắn
Quản lý mọi thứ trong một hộp thư
Xác định người theo dõi hàng đầu
Tiếp cận những người quan trọng nhất
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội