Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 58 lượt xem

Tại sao lúc em copy thêm dữ liệu vào dòng dưới của bảng NB_Sales2016 ấn

Tại sao lúc em copy thêm dữ liệu vào dòng dưới của bảng NB_Sales2016 , ấn refresh thì nó k hiện thêm phần e thêm dữ liệu mà vẫn dữ nguyên dữ liệu cũ ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 58 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Mai 13:09 - Sep 08, 2021

Bạn đã lưu file NB_Sale2016 lại chưa bạn, nếu dữ liệu đã thay đổi thì khi Refresh phải cập nhật đó

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội