Lê Đình Lập
Lê Đình Lập
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 206 lượt xem

Dear minmình dùng record macro ghi lại của ng thức Sumifs nhưng khi chạy thì

Dear Admin

mình dùng record macro ghi lại của công thức Sumifs.. nhưng khi chạy thì mình phải bấm 2 lần nó mới chạy ra đúng đc

cho mình hỏi nếu viết code cho lệnh sumifs thì viết như thế nào á..

dưới đây là dòng lệnh mà mình ghi lại được....

Rất mong sự giúp đỡ từ chuyên gia

ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=SUMIFS(Data_NhapXuat!R2C12:R6673C12,Data_NhapXuat!R2C7:R6673C7,DanhMuc!RC[-4],Data_NhapXuat!R2C5:R6673C5,DanhMuc!RC[4],Data_NhapXuat!R2C16:R6673C16,DanhMuc!R1C12)"

    Range("F2").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=SUMIFS(Data_NhapXuat!R2C12:R6673C12,Data_NhapXuat!R2C7:R6673C7,DanhMuc!RC[-5],Data_NhapXuat!R2C5:R6673C5,DanhMuc!RC[3],Data_NhapXuat!R2C16:R6673C16,DanhMuc!R1C13)"

    Range("G2").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]-RC[-1]"

    Range("E2:G2").Select

    Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:G2184")

    Range("E2:G2184").Select

    ActiveWorkbook.SaveThảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 206 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Đình Lập 14:09 - Sep 06, 2021

Để viết công thức (hàm excel) trong VBA thì bạn nên dùng phương pháp như sau:

Cách 1: Dùng Range(...).Formula thay vì FormulaR1C1. Khi đó công thức nhập như đoạn text, ví dụ như sau:

Range("F2").Formula = "=SUMIFS(Data_NhapXuat!$C$7:$C$600, Data_NhapXuat!$A$7:$A$600, DanhMuc!$B$1, ..."

Cách 2: Sử dụng WorksheetFunction để gọi hàm trong VBA

Range("F2").Value = Application.WorksheetFunction.SUMIFS(Sheets("Data_NhapXuat").Range("C7:C600"), Sheets("Data_NhapXuat").Range("A7:A600"), Sheets("DanhMuc").Range("B1"), ...)

không nên dùng phương pháp record macro để gán công thức vì code đó khó sử dụng.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Đình Lập 14:09 - Sep 06, 2021

thanks Chuyên gia

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội