Phương Thảo
Phương Thảo
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 89 lượt xem

Mình muốn chọn vùng dữ liệu từ Gi đến Gj nhưng báo lỗi câu lệnh chỗ

Mình muốn chọn vùng dữ liệu từ Gi đến Gj nhưng báo lỗi câu lệnh chỗ dấu : 

Dim i As Byte

Dim j As Byte

i = 5

j = i + 3

    Range("G" & i  ":G"&j).Select

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 89 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phương Thảo 11:09 - Sep 07, 2021

Chào bạn code của bạn sẽ như sau

Option Explicit
Sub chonvung()
Dim i, j As Integer
i = 1
j = 10
    Sheet1.Range("A" & i & ":D" & j).Select
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội