Đặng Quang Huy
Đặng Quang Huy
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 203 lượt xem

Em thao tác trên Power BI phần dữ liệu Number Nhưng trên data excel có phân cách

Chào Thầy

Em thao tác trên Power BI phần dữ liệu Number, Nhưng trên data excel có phân cách hàng nghìn rồi nhưng lên BI không hiện thì chỉnh thẳng trên BI như thế nào ạ? Em cảm ơn

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 203 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Quang Huy 10:09 - Sep 11, 2021

Phần phân cách hàng nghìn kiểu bằng dấu phẩy thôi đúng ko bạn, bạn vào phần Table View này, chọn cột thì có thể thêm dấu phẩy để ngắn cách hàng nghìn luôn

Vỗ tay vỗ tay
Đặng Quang Huy 11:09 - Sep 16, 2021

em cảm ơn ạ. Mới ban đầu em tìm kiếm chỉnh trong QUERY Transform Data nên không có hiệu chỉnh đó.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội