Đặng Tiến Lâm
Đặng Tiến Lâm
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 105 lượt xem

em muốn viet code tìm kiếm dữ liệu thì làm sao hả

em muốn viet code tìm kiếm dữ liệu thì làm sao hả thầy
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 105 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tiến Lâm 09:09 - Sep 09, 2021

Bạn xem c5 nhé 

Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tiến Lâm 11:09 - Sep 24, 2021
cách sử dụng hàm len trong vba như nào hả anh
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tiến Lâm 11:09 - Sep 24, 2021

Chào bạn bạn xem nhé

Option Explicit
Sub sudunglen()
    Dim kq As Integer
    kq = Len(Sheet1.Range("A1").Value)
    MsgBox kq
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tiến Lâm 14:09 - Sep 24, 2021
em muốn lấy sử dụng hàm len vba lấy dữ liệu đến dòng cuối em sử dụng for next và lr không được ạ
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tiến Lâm 14:09 - Sep 24, 2021

Chào bạn bạn muốn lấy dòng cuối có thể dùng function Timdongcuoi trong khoá học nhé. hàm len chỉ là lấy số bao nhiêu ký tự trong 1 chuỗi thôi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội