Nguyễn Văn Khá
Nguyễn Văn Khá
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 88 lượt xem

=IFERROR(IF(LEFT($G$6;1)="Q";INDEX(InputQ$C$5$AB$147;MATCH(PT_Sosanh_KQKD$C9;Input$C$5$C$147;0);MATCH(PT_Sosanh_KQKDG$7;InputQ$D$5$AB$5;0)+1);INDEX(Input$C$6$BK$147;MATCH(PT_Sosanh_KQKD$C9;Input$C$6$C$147;0);MATCH(PT_Sosanh_KQKDG$7;Input$D$6$BK$6;0)+1));0

=IFERROR(IF(LEFT($G$6;1)="Q";INDEX(InputQ!$C$5:$AB$147;MATCH(PT_Sosanh_KQKD!$C9;Input!$C$5:$C$147;0);MATCH(PT_Sosanh_KQKD!G$7;InputQ!$D$5:$AB$5;0)+1);INDEX(Input!$C$6:$BK$147;MATCH(PT_Sosanh_KQKD!$C9;Input!$C$6:$C$147;0);MATCH(PT_Sosanh_KQKD!G$7;Input!$D$6:$BK$6;0)+1));0)

Em chào thầy! thầy giải thích giúp em: +1: trong công thức trên có ý nghĩa gì ạ!

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 88 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Khá 08:09 - Sep 15, 2021

Chào bạn bạn xem hàm match trả về giá trị bao nhiêu nhé? và phần +1 đó phải phù huộc với dữ liệu của bạn ở đây mình nhìn thấy index của bạn từ ô số 6 còn match từ ô số 7 nên không bị lệch ô kết quả nên kết quả hàm match sẽ cộng 1

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Khá 13:09 - Sep 15, 2021

Em gửi File nhờ thầy hỗ trọ giúp

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Khá 14:09 - Sep 15, 2021

Chào bạn bạn gửi file lên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Khá 10:09 - Sep 16, 2021

Chào bạn bạn xem công thức sau nhé

MATCH(PT_Sosanh_KQKD!G$7;InputQ!$D$5:$AB$5;0) nếu không cộng 1 thì giá trị sẽ lệch 1 dòng nên bạn cần cộng vào nhé.


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội