Nguyễn vũ đức vượng
Nguyễn vũ đức vượng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xemThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn vũ đức vượng 16:09 - Sep 24, 2021

Trên GDS không mạnh mẽ ở phần Công thức - Cách làm của mình là viết luôn source ở nguồn, ví dụ nguồn là Google Sheet, mình sẽ thêm luôn 1 cột rồi mới Load dữ liệu vào. Ví dụ như phần trên của bạn đặt các điều kiện IF để tạo trường "Trạng thái làm việc" check và để kết quả là "Đang làm việc" hoặc "Đã nghỉ việc" - sau đó tạo thêm Filter cho việc Count trường "Trạng thái làm việc" (tương đương Countrows "Employee List") với điều kiện là bằng "Đang làm việc"


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội