Nguyen Thu Suong
Nguyen Thu Suong
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 282 lượt xem

cho mình hỏi bên cty mình chuyên mua bán về tin học,thì...

cho mình hỏi bên cty mình chuyên mua bán về tin học,thì hàng hóa mua về nhập kho rồi xuất bán thì hạch toán như thế nào?
trường hợp mua về không nhập kho xuất bán thẳng thì hạch toán ra sao?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 282 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Thu Suong 08:10 - Oct 15, 2018
Mua bán thì là thương mại, bạn nhập về Nợ 156 rồi khi bán ra ghi có 156 để giảm hàng hoá nhé.
Hạch toán: PA giá vốn: Nợ 632 , Nợ 133, có 331, 111,112
PA dthu: nợ 131, 111,112 , có 511, có 3331
Khuyến khích mua hàng nhập kho để theo dõi bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Thu Suong 14:11 - Nov 21, 2018
Cảm ơn Cô giáo
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông