Trương Thị Loan
Trương Thị Loan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 171 lượt xem

trường hợp em tính chỉ số cho báo cáo 6 tháng thì em phải quy đổi về tròn

Cô cho em hỏi trường hợp em tính chỉ số cho báo cáo 6 tháng thì em phải quy đổi về tròn năm mới tính hay tính chỉ số quần quân ( đầu kỳ+ cuối kỳ)/2
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 171 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Thị Loan 05:09 - Sep 27, 2021

Nếu bạn tính chỉ số cho báo cáo 6 tháng (hoặc quý) thì cần chú ý như sau:

- Số liệu trong BC kết quả KD thì cần quy đổi về tròn năm

- Số liệu trong bảng CĐKT thì tính bình quân đầu kỳ & cuối kỳ theo công thức.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội