Phạm Chí Thông
Phạm Chí Thông
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 150 lượt xem

000 016 016 016 001 016 016 Kết quả ra như này giờ muốn đổi thành 0 161611616

0,00 0,16 0,16 0,16 0,01 0,16 0,16 Kết quả ra như này giờ muốn đổi thành 0, 16,16,1,16,16 ..thì phải làm sao vậy thầy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 150 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Chí Thông 09:10 - Oct 25, 2021

Chào bạn bạn làm như sau nhé

=MID(SUBSTITUTE(A1,"0",""),4,LEN(A1))Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông