Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 146 lượt xem

em không hiểu đoạn giá ở mục minium và 45 +300 ấy ạ?2 cái đó khác nhau

Thầy ơi em không hiểu đoạn giá ở mục minium và -45, +300 ấy ạ?
2 cái đó khác nhau như thế nào ạ?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 146 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Ngọc Huyền 11:10 - Oct 26, 2021

hi e 

min từ 1-45 kgs, thì tính cố định 1 giá 

còn + 300 thì 301 kgs tính giá khác , 397 kgs tính giá khác , sẽ lấy số kgs để nhân lên với đơn giá vận chuyển

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội