Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Thanh Bình
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 145 lượt xem

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suấtVậy Thu nhập tính thuế

Cô ơi Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Vậy Thu nhập tính thuế là tính sao cô?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 145 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Bình 15:11 - Nov 07, 2021
Chào bạn, Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi Phí được trừ + Thu nhập khác.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội