Hữu Nghĩa Lê
Hữu Nghĩa Lê
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 122 lượt xem

Cho mình câu 4 Mình định lọc 2 bộ phần ra rồi áp dụng vlookup thì lookup

Cho mình hỏi câu 4. Mình định lọc 2 bộ phần ra rồi áp dụng vlookup thì lookup value viết như thế nào mới đúng vì các ô value nó không liền kề với nhau nên không kéo chọn cả vùng value được? Mình viết như trong hình thì bị lỗi rồi. Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 122 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hữu Nghĩa Lê 10:12 - Dec 20, 2021

Chào bạn phần này bạn áp dụng công thức như sau

=Vlookup(right(C6.3), R19:T23, if(H6 = "SX",2,3),0)

Vỗ tay vỗ tay
Hữu Nghĩa Lê 10:12 - Dec 20, 2021

Cảm ơn bạn, với cho mình hỏi thêm. Khi mình dùng sumif tính tổng số lượng hàng và điều khiện là trong tháng 4. Vậy làm sao để viết 2 điều kiện bắt đầu 1/4 và kết thúc 30/4 trong sumif nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Hữu Nghĩa Lê 11:12 - Dec 20, 2021

Chào bạn bạn chia ra là ngày bắt đầu như sau bạn nhé, ở đây nhiều hơn 1 điều kiện bạn phải sử dụng sumifs mới được

=sumifs(cottong, ngaybatdau,">="&date(1,4,2021),ngaybatdau,"<="&EOMONTH(date(1,4,2021),0))

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội