Trúc An
Trúc An
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 170 lượt xem

Xem dùm em ng thức bị sai chỗ nào mà em copy xuống các ô khác vẫn =0

Xem dùm em công thức bị sai chỗ nào mà em copy xuống các ô khác vẫn =0Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 170 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trúc An 16:12 - Dec 22, 2021

Chào bạn ngày bắt đầu phải >= và ngày kết thúc phải <= bạn đổi lại dấu phần so sánh ngày tháng nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Trúc An 21:02 - Feb 21, 2022

Xin xem dùm M cũng gặp tình huống = 0, như bạn trên. Đây là link bài tập mình đã làm:  https://docs.google.com/spreadsheets/...,

Vỗ tay vỗ tay
Trúc An 08:02 - Feb 22, 2022

Bạn kiểm tra lại dữ liệu trong cột Ngày bán nhé, xem ngày tháng trong cột này đã đúng chưa.

Có thể sử dụng hàm MONTH để kiểm tra số tháng trong các ô, nếu gặp lỗi hoặc số tháng sai thì là dữ liệu sai. Khi ngày tháng trong cột này không đúng thì công thức SUMIFS sẽ không tính được. Mình kiểm tra công thức SUMIFS thì thấy bạn viết đúng rồi, vậy nên sai sót có thể xảy ra do cột Ngày bán chưa đúng dữ liệu ngày.

Vỗ tay vỗ tay
Trúc An 09:02 - Feb 22, 2022

Chào bạn công thức bạn viết như sau nhé

=SUMIFS($D$3:$D$23,$C$3:$C$23,$F6,$A$3:$A$23,G$5,$B$3:$B$23,">="&DATE(2021,$G$2,1),$B$3:$B$23,"<="&DATE(2021,$G$2+1,0))

Lưu ý xem cách cố định hàm trong excel như thế nào. Đoạn G5 và F6 

@Mai nguyen

Vỗ tay vỗ tay
Trúc An 17:02 - Feb 22, 2022

Vâng, đúng rồi, điểm lỗi nằm ở cố định dòng cho tên nhân viên, và cố định cột cột cho sản phẩm. M đã cố định toàn bộ cho hai hàm này. Cảm ơn Thầy.

Vỗ tay vỗ tay
Trúc An 09:02 - Feb 23, 2022

chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông