Tô Thị Thuỳ Trang
Tô Thị Thuỳ Trang
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 103 lượt xem

Em dung Macbook Air M1 cai islide theo link này https//wwwislidecc/dothì giao diện hiện

Em dung Macbook Air M1 cai islide theo link này https://www.islide.cc/do

thì giao diện hiện ra nhỏ như hình, làm sao để hiện lớn để thao tác ạ.Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 103 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tô Thị Thuỳ Trang 14:12 - Dec 31, 2021

Em dung Macbook Air M1 cai islide theo link này https://www.islide

thì giao diện hiện ra nhỏ như hình, làm sao để hiện lớn để thao tác ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Tô Thị Thuỳ Trang 14:12 - Dec 31, 2021

Chào bạn với macbook thì islide chạy song song với power point nhé không tích hợp chung được như win 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông