Phan Vũ Bảo Uyên
Phan Vũ Bảo Uyên
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 95 lượt xem

Chào ạ khi tính tồn đầu= Tồnkho đầu năm của từng mặt hàng + Số Nhập

Chào thầy ạ, cho em hỏi, khi tính tồn đầu= Tồn
kho đầu năm của từng mặt hàng + Số Nhập tính tới đầu kỳ - Số xuất tính tới đầu
kỳ. Trong đó Tồn kho đầu năm của từng mặt hàng, thầy lấy ở ô " F-Trong kho" trong sheet " DM_VPP", còn các tồn kho ở các bộ phận khác 
 cột (G,H,I) thì sao ko lấy ạ

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 95 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Vũ Bảo Uyên 08:01 - Jan 03, 2022

Ở đây mục Trong kho sẽ khác ý nghĩa với các bộ phận.

Bộ phận được hiểu là nơi sử dụng dùng để theo dõi nhu cầu Xuất kho. Còn trong kho là nơi dùng để theo dõi nhu cầu Nhập của bộ phận kho.

Do đó tùy theo mục đích báo cáo sẽ dùng cho phù hợp.

Với báo cáo N-X-T của riêng bộ phận kho thì chỉ theo dõi trong kho thôi, không theo dõi số tồn ở các bộ phận.

Vỗ tay vỗ tay
Phan Vũ Bảo Uyên 20:01 - Jan 03, 2022

em cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội