Chu Vân Anh
Chu Vân Anh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 116 lượt xem

mình làm mà bị lỗi min xem giúp mình

mình làm mà bị lỗi admin xem giúp mình với ạ

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 116 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chu Vân Anh 09:01 - Jan 11, 2022

Chào bạn bạn xem có gộp ô không nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Chu Vân Anh 09:01 - Jan 11, 2022

Lỗi này là do tên tiêu đề của các fields (trường / cột) bị trùng lặp.

Bạn cần kiểm tra lại tên tiêu đề và đổi lại các tên bị trùng => sau đó tạo lại pivot

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội