Phương Linh
Phương Linh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 69 lượt xem

Ở phút 0750 để xác định nhân viên đã đến hạn kí HĐ thay vì dùng =and($M3<=TODAY()$M3<>""

Ở phút 07:50, để xác định nhân viên đã đến hạn kí HĐ, thay vì dùng =and($M3<=TODAY(),$M3<>"", mình dùng hàm =IF($M3="","",$M3<=TODAY()) trong Conditional Formatting được không ạ? Mình đã áp dụng thì thấy vẫn ổn nhưng ko biết có hoàn toàn thay thế được không?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 69 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phương Linh 22:01 - Jan 14, 2022

Về logic thì cũng giống nhau, đều cần đảm bảo 2 yếu tố là không phải ô trống và nhỏ hơn ngày hiện tại.

Nhưng bạn nên nhớ nguyên tắc công thức trong CF phải trả về dạng TRUE/FALSE chứ không phải 1 giá trị. Việc sử dụng hàm AND xét đồng thời hai khả năng sẽ tốt hơn là tách riêng ra 2 nhịp như của bạn.


Vỗ tay vỗ tay
Phương Linh 18:01 - Jan 17, 2022

Cảm ơn Thầy đã giải thích ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội