Nguyễn Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Uyên
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 63 lượt xem

ng thức tính TNCN lũy tiến của năm

Dạ cho em hỏi công thức tính TNCN lũy tiến của năm.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 63 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Tố Uyên 08:01 - Jan 17, 2022

Chào bạn công thức tính thuế luỹ tiến cả năm sẽ như sau

SUMPRODUCT(($I$2>{0,60,120,216,384,624,960}*10^6)*($I$2-{0,60,120,216,384,624,960}*10^6)*5%)

Với I2 là số thu nhập tính thuế

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội