Nguyễn Thị Thoa
Nguyễn Thị Thoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 78 lượt xem

MÌNH LÊN CÔNG THỨC MÀ KẾT QUẢ TRẢ VỀ KO ĐÚNG THẦY CÓ THỂ KTRA CHO MÌNH

MÌNH LÊN CÔNG THỨC MÀ KẾT QUẢ TRẢ VỀ KO ĐÚNG, THẦY CÓ THỂ KTRA CHO MÌNH SAI Ở ĐÂU KO?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 78 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thoa 08:01 - Jan 24, 2022

Bạn đóng ngoặc chỗ hàm SUBSITUTE chưa đúng. Phải kết thúc hàm trước rồi mới đến tham số thứ hai của hàm RIGHT (tức là đóng ngoặc 2 lần sau hàm rept, bạn thiếu dấu đóng ngoặc ở đây). Bạn sửa lại cho đúng logic nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội