ĐÀO TẤN HIẾU
ĐÀO TẤN HIẾU
Thảo luận 8 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

làm thế nào để cho máy e hiện được Merge Shapes để sài vậy ạ

làm thế nào để cho máy e hiện được Merge Shapes để sài vậy ạThảo luận 8 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 09:01 - Jan 26, 2022

Chào bạn bạn phải chọn vào hai vật thể thì cái đó mới hiện lên nhé.

Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 15:01 - Jan 26, 2022

Mình chọn ảnh với vật được ko

Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 15:01 - Jan 26, 2022

Chào bạn chỉ được các shape thôi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 22:07 - Jul 01, 2022

Thầy xem hương dẫn lại căn gióng tự động vào từng bươc 1 cho bon em. chư làm như nay phải người từng trải mới lam được thây ạ

Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 10:07 - Jul 02, 2022
Em không làm được do thây dây nha nh quá vơi lai thanh cung cụ : Desi Gnto
Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 10:07 - Jul 02, 2022

Thây co thê làm ơn lấy giúp em thanh cong cu đó dduocj ko

Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 10:07 - Jul 02, 2022

thây cho em sdt za lo duocj ko

Vỗ tay vỗ tay
ĐÀO TẤN HIẾU 10:07 - Jul 02, 2022

Choà bạn bạn liên hệ cskh để hỗ trợ nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội