Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 69 lượt xem

khi đổi tên measure "Tổng Doanh Thu" sang thành "Doanh Thu" thì những Measure có

Thầy ơi, khi đổi tên measure "Tổng Doanh Thu" sang thành "Doanh Thu" thì những Measure có liên quan đến measure "Tổng Doanh Thu" trước đó ko còn thay đổi ko?

Tại sau có ký hiệu màu vàng chấm than ở NB_Sales_2017 sau khi đổi tên "Tổng Doanh Thu" sang thành "Doanh Thu", hay "Tổng Chi Phí" sang thành "Chi Phí"?Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 69 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Trang 08:02 - Feb 09, 2022

Nó có thay đổi đó bạn, thay đổi ở các measure sử dụng measure là Tổng Doanh thu trước đó, thì bạn cần vào các measure đó và sửa lại. Chấm than vàng chính là warning đang có những measure lỗi (lỗi cú pháp do 1 phần trong measure có sử dụng measure Tổng Doanh thu hiện đã bị sai)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội