Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 67 lượt xem

em không tạo đuuơcj tài liều mới theo templates có sẵn

Thầy ơi  em không tạo đuuơcj  tài liều mới theo templates có sẵn 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 67 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Nhung 15:02 - Feb 07, 2022

Chào bạn phần này có thể lỗi do bạn dùng phiên bản office thấp nên chưa được hỗ trợ.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội