Vũ Thành Công
Vũ Thành Công
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 94 lượt xem

Trong bài học có nêu về mẫu kịch bản cơ bản Đề nghị cung cấp form mẫu

Trong bài học có nêu về mẫu kịch bản cơ bản. Đề nghị giảng viên cung cấp form mẫu để làm theo, Nếu có thể thì cả mẫu kịch bản cơ bản và story board


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 94 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thành Công 13:02 - Feb 19, 2022

Có đính kèm kịch bản trong phần học liệu mà bạn

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thành Công 11:02 - Feb 23, 2022

Anh thấy rồi anh cảm ơn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội