Anh Thư
Anh Thư PRO
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 68 lượt xem

em cũng bị mấy lần lỗi xem tới 8 phút mấy thì video tự giật ngược về

em cũng bị mấy lần lỗi xem tới 8 phút mấy thì video tự giật ngược về từ đầu, không xem được hết video, đã đăng xuất vào lại vẫn bị, mạng không bị vấn đề gì

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 68 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Anh Thư 21:02 - Feb 25, 2022

IT hỗ trợ bạn Anh Thư nhé

Vỗ tay vỗ tay
Anh Thư 09:02 - Feb 26, 2022

Bạn nên đợi video được load hết hoặc tua đến trước vị trí mà video load nhé, nếu tua vượt quá lên sẽ bị trở lại vị trí xuất phát 


Vỗ tay vỗ tay
Anh Thư 20:03 - Mar 01, 2022

Cảm ơn bạn Thoại nhiều

Vỗ tay vỗ tay
Anh Thư 20:03 - Mar 01, 2022

em cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội