Cao Thị Thu Hà
Cao Thị Thu Hà
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Chỗ từ ngày đến ngày Em thay đổi ngày tháng năm và đánh lại ng thức như

Cô ơi. Chỗ từ ngày - đến ngày. Em thay đổi ngày tháng năm và đánh lại công thức như này (="Từ ngày:"&TEXT(J1;"dd/mm/yyyy")&"- đến ngày:"&TEXT(J2;"dd/mm/yyyy") thì bị lỗi trả kết quả là #VALUE!.

Em bị sai đoạn nào ạ?

Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cao Thị Thu Hà 12:02 - Feb 28, 2022

bạn nhì đúng công thức theo mình hdan và đúng vùng dữ liệu bạn cần lấy chưa

Vỗ tay vỗ tay
Cao Thị Thu Hà 14:02 - Feb 28, 2022

Công thức như em nhắn ở trên đó ạ. Vùng dữ liệu e lấy như này đây ạ. 


Vỗ tay vỗ tay
Cao Thị Thu Hà 23:03 - Mar 01, 2022

bạn chụp ntn mình nhìn rất mờ, bạn đẩy lên nhóm face m xem cho tiện hoặc bạn có thể xem  ở file này

https://www.mediafire.com/file/y1ppd8...

Vỗ tay vỗ tay
Cao Thị Thu Hà 16:03 - Mar 02, 2022


Vỗ tay vỗ tay
Cao Thị Thu Hà 16:03 - Mar 02, 2022
File cô gửi mở ra là bị lỗi như này rồi ạ. 
Vỗ tay vỗ tay
Cao Thị Thu Hà 23:03 - Mar 02, 2022

https://www.mediafire.com/file/y1ppd8...

bạn tham khảo công thức ở file này xem sao

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội