Phong Nguyen Truong
Phong Nguyen Truong
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

Ở 8p54s phần "Hiển thị thông tin và điều kiển" là "điều kiển" hay "điều

Ở 8p54s phần "Hiển thị thông tin và điều kiển", cô cho em hỏi là "điều kiển" hay "điều khiển" ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phong Nguyen Truong 09:03 - Mar 01, 2022

Điều khiển em nhé! Chắc lúc đó, mình đánh máy lỗi chính tả. Sorry em. Điều khiển ở đây là những control giúp người dùng tương tác với sản phẩm. 

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội