Phạm Anh Xuân
Phạm Anh Xuân PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 57 lượt xem

Các Lookup data không được kết nối với nhau nhưng sao trong video lại kết

Các Lookup data không được kết nối với nhau nhưng sao trong video thầy lại kết nối trường ProductSubCategoryKey với nhau giữa 2 Lookup Table ạThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 57 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Xuân 12:03 - Mar 08, 2022

Các Data Table mới không nên (chứ ko phải là không được - đúng nguyên tắc chỉ cần có trường chung, không nên vì Data Table trường chung đều là trường có giá trị lặp lại - nên khi tạo relationship nó là dạng Many - To - Many, tính toán sẽ không đúng) bạn à, còn 2 bảng Lookup chứa thông tin thì kết nối không ảnh hưởng gì, vì dữ liệu ở trường làm key đều là trường chứa giá trị duy nhất. Lookup Table phải kết nối được mới nhau, mới tạo ra được Relationship kiểu bắc cầu (Snowflake) đó bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội