Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 145 lượt xem

cho mình array và list khác nhau chỗ nào vậy?

cho mình hỏi array và list khác nhau chỗ nào vậy?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 145 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Yến 15:03 - Mar 11, 2022

Một số điểm khác nhau cơ bản nhất giữa list và array như sau:

- List có thể chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau, array thì chỉ một datatype duy nhất

- List không cần gọi qua hình thức import. Array phải sử dụng import thư viện

- Array hỗ trợ cho các phần tính toán/ xử lý dữ liệu tốt hơn list do định nghĩa datatype duy nhất, đặc biệt khi số lượng phần tử lớn

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông