Đặng Thị Thu Vân
Đặng Thị Thu Vân
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 106 lượt xem

cho e xin tỷ lệ trích bảo hiểm năm 2022 và mức lương tối thiểu và mức

Cô cho e xin tỷ lệ trích bảo hiểm năm 2022 và mức lương tối thiểu và mức lương  phải đóng bảo hiểm 2022 là nhiêu vậy cô?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 106 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Thị Thu Vân 11:03 - Mar 05, 2022

Thời gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Tổng

BHXH

BHTN

BHYT

Tổng NLĐ phải nộp

BHXH

BHTN

BHYT

Tổng NSDLĐ phải nộp

Từ 01/01/2022 - 30/6/2022

8%

1%

1,5%

10,5%

17%

0%

3%

20%

30,5%

Từ 01/07/2022 - 30/9/2022

8%

1%

1,5%

10,5%

17.5

0%

3%

20.5%

31%

Từ 01/10/2022 trở đi

8%

1%

1,5%

10,5%

17.5

1%

3%

21.5%

32%

Vỗ tay vỗ tay
Đặng Thị Thu Vân 11:03 - Mar 05, 2022

Bạn tham khảo ở đây 

Vỗ tay vỗ tay
Đặng Thị Thu Vân 11:03 - Mar 05, 2022
Bạn tham khảo mức lương ở đây
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội