Thương Hoàng
Thương Hoàng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 70 lượt xem

sao phần này giữa Sales và month là dấu chấm mà dùng dấu phẩy không được

Thầy ơi sao phần này giữa Sales và month là dấu chấm, mà dùng dấu phẩy không được ạ?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 70 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thương Hoàng 14:03 - Mar 21, 2022

Hi anh/chị,

Đây là quy định về cấu trúc câu lệnh của SQL, nếu mình dùng dấu phẩy thì sẽ sai cú pháp. 

Mình tạm hiểu quy định sẽ như thế này: tên_database.tên_trường -> do đó nếu dùng dấu phẩy sẽ không đúng với quy tắc của SQL và câu lệnh bị lỗi

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội