Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 77 lượt xem

Có tự làm được quyết toàn thuế TNCN mà không cần chứng từ thuế không?

Cô ơi bạn em thử việc tại 1 công ty trong 2 tháng sau đó nghỉ việc, trong 2 tháng này mỗi tháng bạn này bị công ty trừ 10% tổng thu nhập với lý do để đóng thuế tncn. nhưng khi bạn này nghỉ việc công ty đó ko trả chứng từ khấu trừ thuế cho bạn cũng ko quyết toán thuế giúp bạn. vậy cô cho em hỏi, bạn ấy có thể ra cơ quan thuế tự làm quyết toán thuế cá nhân để nhận lại khoản tien thuế tncn đã bị công ty kia trừ mà ko cần chứng từ khấu trừ thuế của công ty kia cấp không? nếu được bạn cần làm những thủ tục gì ạ? em cảm ơn cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 77 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Hương Nguyễn 11:03 - Mar 16, 2022

Chào bạn

Theo điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Theo khoản 2 Điều 25 Thông tư só 111/2013/TT-BTC quy định: “Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, để thực hiện được thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm thì bạn phải yêu cầu toàn bộ các công ty mà bạn làm việc trong năm xuất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho bạn và đảm bảo xuất chứng từ trước ngày 30/4 để bạn không bị chậm trễ nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trường hợp công ty không chịu xuất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho bạn hoặc xuất chậm trễ làm bạn không thể thực hiện quyết toán thuế nên không được hoàn thuế (nếu có) thì bạn có thể gửi công văn tới cơ quan thuế để được hướng dẫn giải quyết.  

Lưu ý, với trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc có chứng từ khấu trừ thuế.

=> Theo điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC), cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

- Phụ lục mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

Ngoài ra thì bạn có thể tự quyết toán thuế online theo hướng dẫn tại link sau nhé  https://docs.google.com/document/d/1y...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội