Nguyễn  Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 118 lượt xem

Có cách nào tạo điều kiện tìm kiếm trên sheet bảng lương sau đó dùng hàm

Thầy ơi ! Có cách nào tạo điều kiện tìm kiếm trên sheet bảng lương sau đó dùng hàm nào để cộng điều kiện trên 2 sheet Điểm vs Bếp được ạ?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 118 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Thủy 11:03 - Mar 09, 2022

Chào bạn tìm kiếm theo điều kiện bạn dùng vlookup hoặc index + match nhé còn không tìm kiếm ra là do không có dữ  liệu

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội