Dương Thanh Huyền
Dương Thanh Huyền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 48 lượt xem

giáo cho mình thêm ng ty có mua nhà để kinh doanh cho thuê khi mua có hợp đồng

Cô giáo cho mình hỏi thêm: Công ty có mua nhà để kinh doanh cho thuê khi mua có hợp đồng , hóa đơn đỏ, nhưng chưa có sổ đỏ thì khấu hao của căn nhà có được tính là chi phí hợp ý ko


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 48 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Thanh Huyền 15:03 - Mar 12, 2022
Theo TT45/2013, 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau: b. Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính). Như vậy cty bạn không được trừ chi phí khấu hao nhé.
Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội