Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách PRO
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 229 lượt xem

OKRs được xây dựng dựa trên OBM

OKRs được xây dựng dựa trên OBM
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 229 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Xuân Bách [Giảng viên] 15:03 - Mar 16, 2022

<3

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông