Trần Văn Lê
Trần Văn Lê
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 48 lượt xem

Em chỉnh hàng ngày nhập bằng phím ctr+1 rồi mà khi nhập hàng IF qua chỗ cột

Em chỉnh hàng ngày nhập bằng phím ctr+1 rồi mà khi  nhập hàng IF qua chỗ cột thuế lại bị lỗi ở mấy hàng đầu vậy thầy ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 48 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Lê 00:03 - Mar 19, 2022

Dữ liệu ở cột Ngày nhập (cột B) bạn nhập chưa chính xác, do đó hàm MONTH không xác định đúng được => Báo lỗi.

Bạn xem lại các giá trị ngày này nhé. Sai do việc nhập dữ liệu chứ không phải việc định dạng.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Lê 09:03 - Mar 21, 2022

Dạ em có nhập theo đúng nội dung yêu cầu mà thầy ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Lê 10:03 - Mar 21, 2022

Dạ em nhập đc rồi thầy ạ !

Em cảm ơn thầy !

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội