Phương
Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 86 lượt xem

Ở các ng ty tại các khu ng nghiệp các phí chỉ trả 1 cục cho bên dịch vụ

Thầy ơi.

Ở các công ty tại các khu công nghiệp. các phí chỉ trả 1 cục cho bên dịch vụ, bên dịch vụ họ làm cho hết rồi. Phải k ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 86 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phương 14:03 - Mar 19, 2022

hi e 

khu công nghiệp , thì sẽ có  nhiều tờ khai 

thì nên thuê ngoài a e hiện trường ở đó , xử lý tờ khai , hải quan cho mình,all in, họ làm hết , 

hoặc , công ty tự có 2-3 người , vừa truyền tờ khai , vừa chạy ra hải quan .... thì cũng được 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội