Trần Thị Thương
Trần Thị Thương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xem

trong thẻ Home của em chọn Fill nhưng không có justify ạ phải làm sao ?

trong thẻ Home của  em chọn Fill nhưng không có justify ạ,  phải làm sao ?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thương 11:03 - Mar 22, 2022

Chào bạn bạn đang sử dụng phiên bản office nào nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thương 09:03 - Mar 24, 2022

phiên bản mới nhất ạ

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thương 11:03 - Mar 24, 2022

Các phiên bản excel từ 2010 trở đi đều hỗ trợ chức năng Fill > Justify.

Không rõ tại thẻ fill của bạn đang như thế nào nhỉ, bạn có thể gư kèm hình ảnh được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội