Nguyễn Văn Triết
Nguyễn Văn Triết
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 84 lượt xem

Xin file tài liệu cảu các nghị định và thông tư của bài học này để nắm

Xin file tài liệu cảu các nghị định và thông tư của bài học này để nắm bắt thêm

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 84 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Triết 18:03 - Mar 24, 2022

Bạn có thể tải toàn bộ tài liệu với các đường link trong file excel tải về ở Bài đầu tiên của khóa học nhé. Đây là đường link GoogleDriver nên các văn bản liên tục được cập nhật đều có trong này cả bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội