Thu Hương Đặng
Thu Hương Đặng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 99 lượt xem

Em gửi ảnh bài tập ạ

Em gửi ảnh bài tập ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 99 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thu Hương Đặng 08:03 - Mar 26, 2022

Bạn làm đúng rồi nhé, bài này phân biệt kiểu dữ liệu trong Excel

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông