Lương Thị Thủy
Lương Thị Thủy
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 170 lượt xem

Em muốn hỏi cách căn chỉnh lề trong Word ạ? Mình dùng tab hay là sao ạ?

Làm thế nào để căn chỉnh lề trong Word bằng tab ạ?


 

BỘ
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


 

Cục
biến đổi khí hậu


 


 

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc


 


 

Số:      
/GM-BĐKH


 


 


Nội, ngày      tháng        năm 2020


 

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 170 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lương Thị Thủy 11:03 - Mar 29, 2022

cho em hỏi, cách soạn thảo tiêu đề trên mình dùng tab và canh chỉnh lề ạ

Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Thủy 11:03 - Mar 29, 2022

Với phàn này bạn nên vẽ ra table trước rồi viết vào trong đó, ẩn table đi là xong.

Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Thủy 21:04 - Apr 07, 2022

Phân này có được dạy trong bài học k ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Lương Thị Thủy 17:04 - Apr 08, 2022

Bạn nên tạo nội dung này trong dạng Table để giúp việc căn chỉnh dễ dàng hơn. Sau đó bỏ đường viền của table đi là được.

Với chữ mà bị tự động xuống dòng thì bạn có thể chỉnh cỡ chữ nhỏ hơn, hoặc đặt lại khoảng cách lề trong ô của Table, hoặc kéo các cột rộng ra một chút.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội