Trần Lê Bích Ngọc
Trần Lê Bích Ngọc
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 86 lượt xem

Cách tính lương thưởng theo từng chức danh

Thầy chỉ giùm em cách tính thưởng ABC theo từng chức danh. Cửa hàng trưởng - Phó giám đốc nếu A: 1.000.000, B: 600.000, C: 300.000; Nhân viên nếu A: 800.000, B: 500.000, C: 200.000. Trong đó: Nhân viên có nhiều chức danh như Thủ quỹ hành chính, Bán hàng TPTS, TNBH, NV Kinh doanh, NV Marketing.. Thì công thức sẽ viết như thế nào ah?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 86 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Trần Lê Bích Ngọc 09:03 - Mar 30, 2022

Chào bạn bạn sử dụng hàm if nhé if(dk="gd", 10000, if(dk1 = "PGD", 5000,2000))

Vỗ tay vỗ tay
Trần Lê Bích Ngọc 17:03 - Mar 30, 2022

Em gởi lại điều kiện thêm, nhờ thầy chỉ giùm em. Cám ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội