Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 67 lượt xem

import pandas as pdurl='https//mxvcomvn/thitruonghtml'data=pdre_html(url)print(data)File "C\Users\ministrator\anaconda3\lib\urllib\requestpy"

import pandas as pd

url='https://mxv.com.vn/thi-truong.html'

data=pd.read_html(url)

print(data)

File "C:\Users\Administrator\anaconda3\lib\urllib\request.py", line 641, in http_error_default

    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)


HTTPError: Forbidden

ValueError: No tables found


cho mình hỏi mình nhập mấy trang đều không được đa số đều báo 2 lỗi này là sao vậy? mình phải xử lí thế nào

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 67 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Yến 14:05 - May 04, 2022

Hi chị, có thể là do các trang web này từ chối việc lấy data từ thẻ html của trang web. Mình có thể tìm trang web khác để crawl, hoặc thử áp dụng với trang web của vietcombank ở bài học sau luôn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội